Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluit

Vergruizer (beton, steen), hydraulisch

Vergruizer (beton, steen), hydraulisch

Algemeen

Deze vergruizer werkt hydraulisch en kan wanden van o.a. beton, gasbeton en baksteen afbreken. De vergruizer is een alternatief voor pneumatische hamers.

Arboverbetering:
De vergruizer werkt hydraulisch waardoor deze naar verhouding weinig geluid produceert. Door de langzame opbouw van krachten komt er relatief weinig stof vrij bij het slopen. In vergelijking met bestaande slooptechnieken en pneumatische hamers is er een grote reductie van geluid, stof en trillingen.

Introductiejaar:
2007

Fabrikaat:
Holmatro beton crusher type 220.000.012

Leverancier:
Holmatro Industrial Equipment bv
Raamsdonksveer
Tel.: 0162-589200  
info@holmatro.com
www.holmatro.com

Prijsindicatie:
afhankelijk van uitvoering

Technisch

Productomschrijving:
De vergruizer is geschikt om muren van o.a beton, gasbeton en baksteen met weinig geluid en met weinig stofontwikkeling af te breken. Voor de voeding zorgt een geruisarme hydraulische aggregaat die desgewenst ook op een grote afstand opgesteld kan worden.

Gebruik:
Dit hydraulische gereedschap is een alternatief voor pneumatische hamers. De vergruizer is geschikt om muren van (gas)beton en baksteen met weinig geluid en met weinig stofontwikkeling af te breken. Deze machine heeft voldoende kracht voor wanddikten van 20 cm. Omdat bij gebruik van dit gereedschap er relatief weinig geluidsoverlast is voor de omgeving, kunnen de werkzaamheden ook buiten de reguliere werktijden worden uitgevoerd, bijvoorbeeld bij inpandige verbouwingen van kantoren en ziekenhuizen.

Specificaties
- Werkdruk:: 700 bar
- Knijpkracht: 7 ton
- Gewicht: 21 kg
- Breedte bek-opening: 250 mm
- Afmetingen L x B  x H:  860 x 440 x 210 mm

Effecten

Arbo effecten:
De vergruizer werkt hydraulisch waardoor deze in verhouding weinig geluid produceert. Door de langzame opbouw van krachten komt er relatief weinig stof vrij bij het slopen. In vergelijking met bestaande slooptechnieken en pneumatische hamers is er een grote reductie van geluid, stof en hand-armtrillingen. De blootstelling aan stof kan tenminste tot 65% gereduceerd worden bij gebruik van de hydraulische vergruizer in vergelijking met de pneumatische sloophamer of -beitel.

Efficiency effecten:
Doordat er bij het slopen minder stof vrijkomt, zijn er minder schoonmaakwerkzaamheden nodig. Ook kan er vaker tijdens kantooruren gewerkt worden omdat er minder lawaai en stof ontstaat bij het slopen.

Randvoorwaarden

Technische:
- Indien de machine aanvullend wordt voorzien van een beschermende hoes / mantel om de
  hydraulische slangen inclusief de koppelingen is de machine veilig inzetbaar.
- Voor de voeding is een geruisarme hydraulische aggregaat  nodig die op een grote afstand
  opgesteld moet worden.
- De vergruizer moet volgens de veiligheidsvoorschriften gebruikt worden en is beveiligd met
  het bijpassende scherm tegen de mogelijkheid dat een hand van de gebruiker tussen de bek
  komt.

Organisatorische:
- De stofemissie bij gebruik van deze breekhamer is lager dan bij conventionele breek-
  hamers. Maar een aanzienlijk deel van de blootstelling wordt veroorzaakt door het vallen
  van puin, waardoor blootstelling aan kwarts vaak nog boven de grenswaarde zal zijn.
  Aanvullende ademhalingsbescherming is noodzakelijk.
- Het dragen van een veiligheidshelm, werkhandschoenen, gehoorbescherming en een
  veiligheidsbril is noodzakelijk.
- Het dragen van ademhalingsbeschermende middelen is noodzakelijk o.a. i.v.m. kwartsstof.
- De gebruikershandleiding van de fabrikant dient strikt nageleefd te worden.
- In verband met o.a. de hoge vloeistofdruk (tot 700 bar) dienen de machine en de slangen
  dagelijks voor aanvang van de werkzaamheden te worden gecontroleerd op gebreken.


Laatste update informatie: 2 juni 2009