Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluit

Tegel-bandentransportklem

Algemeen

Beschrijving:
Dit hulpmiddel bestaat uit een hydraulische klem waarmee tegels en trottoirbanden worden opgepakt en getransporteerd.

Arboverbetering;
Het transporteren van stenen en stellen van trottoirbanden kan geheel mechanisch worden uitgevoerd.

Introductiejaar:
2007

Fabrikaat:
Transportklem  Geens N.V.

Leverancier:
De Schans BV
Hedel
Tel: 073 - 599 17 50 
info@deschansbv.nl
www.deschansbv.nl

Prijsindicatie:
Euro 1.255,- excl BTW

Leveranciers van soortgelijke producten:
Hanenberg Materieel BV
Nistelrode
Tel: 0412 - 613 344
mart@hanenberg-materieel.nl
www.hanenberg-materieel.nl

Technisch

Productomschrijving:
Het hulpmiddel bestaat uit een hydraulische klem die bevestigd wordt aan een minigraver of minilaadschop die ook voor andere werkzaamheden bij het straatmaken gebruikt wordt. De klem wordt aangesloten op het hydraulisch systeem van de machine. De koppeling aan de machine vindt plaats door gebruik te maken van een ophangbord dat op de klem bevestigd is. Standaard is een ophangbord aan een minigraver gemonteerd.  

Gebruik:
De hydraulisch bediende klem klemt door middel van een hydraulische cilinder het te tillen voorwerp vast. Door middel van de twee borgpennen is het mogelijk om de klem in verschillende standen te zetten. De rubberen blokken zorgen er voor dat de tegels of trottoirbanden niet beschadigen.

Specificaties:
- Eigen gewicht: 100 Kg
- Hefvermogen: 750 Kg
- Maximum knijpkracht: 21.500 N (bij 180 bar)
- Bereik klem: 0,84 – 1,35 m of 1,15 – 1,65 m
- Breedte rubberen voeten: 350 mm (standaard) of 600 mm (extra breed)

Effecten

Arbo effecten:
Het zware handmatige transport van tegels en trottoirbanden en het stellen van de trottoirbanden kan bij het gebruik van deze klem geheel vervangen worden door het mechanisch transport.

Efficiency effecten:
Een groot aantal tegels en trottoirbanden kan door één persoon getransporteerd.

Randvoorwaarden

Technische:
- De klem moet goed gekoppeld en geborgd zijn aan de minigraver of minilaadschop.
- Een minilaadschop of minigraver voorzien van een ophangbord is nodig.

Organisatorische:
- Voldoende oppervlak om met de machine waar de klem aanhangt te kunnen manoeuvreren.
- De te heffen gewichten mogen de voorgeschreven waarde, zoals op het typeplaatje
  vermeld, niet te boven gaan.
- Vermijd het vervoeren van een ongelijkmatig gevulde klemlast en schokkende bewegingen,
  anders dan noodzakelijk voor het grijpen en verplaatsen.
- De capaciteit en de stabiliteit van de machine waaraan de tegelklem wordt gekoppeld moet
  op de hangklem zijn afgestemd.

Laatste update informatie: 12 oktober 2009