Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluit

Stelten

Algemeen

Beschrijving:
Het op stelten werken zorgt voor een optimale hoogte instelling voor ieder individu: maatwerk is mogelijk. Het werken op stelten is geschikt voor taken waarbij aspecten als werkhoogte, mobiliteit, frequent verplaatsen en geen kracht leveren (duwen, trekken) kenmerkend zijn. Voor dit soort taken lijkt het werken op stelten uit ergonomisch en veiligheidskundig oogpunt geschikter dan het werken op een trapje.

Arboverbetering:
Het werken op stelten geeft de werknemer een grote bewegingsvrijheid; verplaatsen gaat gemakkelijk en snel. Ongunstige reikwijdten kunnen worden voorkomen.

Introductiejaar:
2002

Leverancier:
Mobouw
's-Hertogenbosch
Tel: 073 - 639 50 61
info@mobouw.jajo.com
www.mobouw.nl

Prijsindicatie (Dura Stilts):
- 35 - 55 cm Euro 385,- excl. BTW
- 45 - 75 cm Euro 395,- excl. BTW
- 60 - 100 cm Euro 410,- excl. BTW

Technisch

Productomschrijving:
De Dura Stilts stelten zijn in vijf standen in hoogte verstelbaar, in stappen van vijf centimeter.
Er zijn drie maten stelten verkrijgbaar, met een hoogte verstelbaarheid van: 
35 – 55 cm (14 – 22”) 
45 – 75 cm (18 – 30”)
60 – 100 cm (24 – 40”)

Gebruik:
De stelten worden door middel van banden aan de onderbenen bevestigd. De banden zijn voorzien van snelsluitingen.
Het werken op stelten is geschikt voor taken waarbij: 
- het bereiken van een juiste werkhoogte van belang is (handelingen aan plafond); 
- het zich frequent kunnen verplaatsen van de werknemers van belang is (het betreft
  kortdurende handelingen zoals het aansmeren van kieren, naden of schroefgaten en
  dergelijke);
- geen kracht geleverd moet worden waarbij het gehele lichaam(sgewicht) moet worden
  ingezet, zoals bij duwen en trekken. Het risico bestaat anders dat de werknemer zijn
  balans verliest (vallen).    

Specificaties: 
- Lengte van de voetplaat is verstelbaar.
- Breedte van de voetplaat: 8 cm
- Lengtebeugel voor het onderbeen: 45 cm 
- Afmetingen van het vloersteunpunt: 27 x 10 cm
- Het vloersteunpunt is voorzien van een rubber antislipzool.
- Materiaal: aluminium, nylon en rubber

Effecten

Arbo effecten:
- Het werken op stelten lijkt gunstiger voor rug- en schouderbelasting in vergelijking
  met het werken op een trapje of kamersteiger: de werknemer is zeer mobiel,
  hoeft minder ver te reiken omdat hij zich optimaal kan positioneren ten opzichte
  van bijvoorbeeld een schroefgat.
- Het werken op stelten lijkt de werknemer geen extra inspanning te kosten.
  Werknemers geven aan dat men niet steeds de trap of steiger hoeft te verplaatsen
  (frequent trap/steiger op en af; verplaatsen met bukken, tillen).
- De handelingen kosten minder energie in vergelijking met de andere werkmethodes
  (minder op en afstappen, minder bukken, minder tillen).
- Het aan- en uittrekken van de stelten, het staan en lopen kost geen extra lichamelijk
  of mentale inspanning. Het werken op hoge stelten (> 80 cm) is vermoeiender dan
  het werken op lagere stelten. Er zijn geen onderzoeken hiernaar bekend.
- De stelten zijn verend, waardoor de kniebelasting afneemt

Efficiency effecten: 
- De handelingen worden veel sneller en effectiever uitgevoerd in vergelijking met
  de andere werkmethodes (zoals werken op trapje, kamersteiger). 
- Het werken aan een plafondhoogte > 3.10 meter is lastiger (hoog reiken).

Randvoorwaarden

Technische:
- De werknemer op stelten moet beschikken over professionele stelten evenals over
  hulpmiddelen zoals een in hoogte verstelbare werktafel.
- De werknemer moet op de werkplek beschikken over een zitgelegenheid om de
  stelten aan te kunnen doen.
- In alle voorkomende werksituaties moet de werknemer stabiel kunnen staan.
- De ondergrond moet stroef, verhard en effen zijn om vallen, struikelen, uitglijden
  en dergelijke te vermijden.

Organisatorische:
Kennis en inzicht werknemers
- De werknemer moet voldoende getraind zijn in het werken op stelten en over ruime
  ervaring beschikken.
- De werknemer moet inzicht hebben voor welke taken het werken op stelten wel of
  niet geschikt is.
- De werknemer op stelten moet tevens kennis en inzicht hebben in mogelijk extra
  veiligheidsrisico’s op de bouwlocatie.

Organisatie van het werk
- Het werken op stelten moet op vrijwillige basis worden uitgevoerd. Werknemers
  moeten zo nodig gebruik kunnen maken van alternatieven zoals trapje of kamersteiger.
- De werkzaamheden dienen door twee personen uitgevoerd te worden, waarbij de
  ene werknemer op stelten de hogere werkzaamheden uitvoert (plafond, bovenste
  deel wand) en de ander ‘oppert’ en het onderste gedeelte van de wand afwerkt.
- De werkomgeving (vooral de vloer) moet voor aanvang systematisch op
  (veiligheids)risico’s voor werken op stelten worden geďnspecteerd en zo nodig
  worden aangepast.
- Aanbevolen wordt het werken op stelten te beperken tot maximaal 4 uur per dag of
  één uur aaneengesloten. De werkzaamheden kunnen in de praktijk rouleren tussen
  de twee werknemers.
- Aanbevolen wordt een werkhoogte te hanteren van maximaal 20 cm boven het hoofd.
  Deze hoogte wordt bepaald door de lengte van de stelt en de lichaamslengte van de
  werknemer.
- Aanbevolen wordt om werkzaamheden op stelten, waarbij gewerkt moet worden met
  een verticaal gestrekte arm, te verbieden. Dit in verband met instabiliteit (vallen) en de
  hogere belasting van rug en schouder (zie aanbeveling over werkhoogte van maximaal
  20 cm boven het hoofd). Bij hogere werkzaamheden moet een alternatieve werkmethode
  worden gebruikt (trap, steiger).

Het werken op stelten is niet geschikt voor werknemers:
- Met stoornissen in de coördinatie (door ziekten, gebruik van medicijnen, alcohol of
  drugs);
- Met knie en of heupklachten;
- Oudere werknemers;
- Werknemers die geen ervaring hebben in het werken op stelten.


Laatste update informatie: 12 mei 2009