Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluit

Palletkantelaar voor heftruck

Algemeen

Beschrijving:
Met de palletkantelaar kunnen vlak staande pallets met een heftruck of kooiaap gekiept worden tot een verticale stand.

Arboverbetering:
Lichamelijke belasting tijdens het van horizontaal naar verticaal plaatsen van de gipsplaten of ander plaatmateriaal wordt voorkomen.  Vermindering van de lichamelijke belasting tijdens het verwerken van de gipsplaten of ander plaatmateriaal door minder handmatige handelingen en een meer rechtop staande houding.

Introductiejaar:
2013

Fabrikaat:
Palletkantelaar typenr. 13846

Leverancier:
Obimex BV
Almelo
Tel. 0546 45 55 13
info@obimex.nl  
www.obimex.nl  

Prijsindicatie:
Euro 3.900,= (exclusief BTW)

Technisch

Productomschrijving:
De palletkantelaar is een stalen constructie waarop de pallet met gipsplaten of ander plaatmateriaal door middel van mechanisch transport (heftruck, kooiaap, kraan, verreiker) wordt geplaatst. De kantelaar bestaat uit 2 scharnierarmen, 2 tegenhoudsteunen en 2 wielen.

Gebruik:
De palletkantelaar wordt ingezet om gipsplaten of ander plaatmateriaal mechanisch van horizontaal naar verticaal te kantelen. Met een heftruck of kooiaap  wordt de pallet met plaatmateriaal in het midden van de kantelaar geplaatst. Vervolgens grijpt de heftruck of kooiaap in de ogen van de scharnierarmen, waarna deze worden geborgd door een pen in het gat bij het uiteinde van de lepels te plaatsen of met een ketting aan het lepelbord te bevestigen. Tijdens het kantelen steunen de platen tegen de tegenhoud balken.  Na het kantelen worden bokjes onder de platen geschoven zodat de platen verticaal opgeslagen staan.
Klik hier voor een video van de palletkantelaar

Specificaties:
- Eigen gewicht: 250 kg 
- Afmetingen: 155 x 120 x 120 cm
- Materiaal: staal; wielen van polyamide

Effecten

Arbo effecten:
Lichamelijke belasting tijdens het van horizontaal naar verticaal plaatsen van de gipsplaten of ander plaatmateriaal wordt voorkomen.  Vermindering van de lichamelijke belasting tijdens het verwerken van de gipsplaten of ander plaatmateriaal door minder handmatige handelingen en een meer rechtop staande houding.

Efficiency effecten:
Tijdwinst.

Randvoorwaarden

Technische:
- Pas niet toe op defecte pallets.
- Controleer de palletkantelaar voor gebruik op gebreken.

Organisatorische:
- Check of de veiligheidsaanduidingen aangebracht zijn (“Handleiding lezen voor gebruik”
  en “Gevaar voor verbrijzelen van vingers en/of handen kan optreden”.
- Volg de veiligheidsvoorschriften op; het mechanisch transport mag alleen bediend worden
  door voldoende opgeleide personen.
- Zorg voor voldoende ruimte om heftruck / kooiaap te kunnen inzetten.
- Markeer het werkgebied (zet af met pillonnen), zodat door onbedoeld vallen van de pallet of
  omvallen van de gipsplaten geen persoonlijk letsel ontstaat.
- Gebruik de palletkantelaar alleen op verharde ondergrond.
- Draag de juiste beschermingsmiddelen, zoals veiligheidsschoenen, handschoenen en
  werkkleding;  tijdens het mechanisch transport met kraan of verreiker is het dragen van een
  helm verplicht.


Laatste update informatie: 31 januari 2014