Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluit

Multistrater

Multistrater

Algemeen

Beschrijving:
De multistrater is een zelfrijdende machine waarmee zowel herbestrating als nieuwe bestrating mechanisch kan worden uitgevoerd.

Arboverbetering:
Vermindering van de lichamelijke belasting van de stratenmakers. Het bukken tijdens het werk is minimaal, het werk wordt in hoofdzaak rechtopstaand uit gevoerd. De stenen worden mechanisch geopperd bij het laden van de multistrater. Een robotarm legt de stenen in het gewenste verband.

Introductiejaar:
2009

Fabrikaat:
IGMS

Leverancier:
IGMS groep BV
Meerkerk
Tel.: 0183 - 35 33 10
www.igms.nl
info@igms.nl

Prijs:
Euro 140.000,- excl. BTW

Technisch

Productomschrijving:
De multistrater is een zelfrijdende machine voorzien een vacuŁmsysteem aan een legarm waaraan diverse aanzuigplaten kunnen worden bevestigd voor het leggen van alle voorkomende bestratings materialen.
De machine is voorzien van een laadgedeelte, twee lopende banden, een gedeelte waar de straatstenen in verband worden gelegd en een giek waaraan een hydrauliekcilinder met een vacuŁm aanzuigplaat is verbonden. De multistrater kan achter elke daarvoor geschikte auto vervoerd worden.
De multistrater lijkt op de stenenlegger, maar is voorzien van een robotarm die de straatstenen in het gewenste verband legt. Bij de stenenlegger moet dit handmatig gebeuren.

Gebruik:
De multistrater is geschikt voor alle soorten straatwerk, verbanden, bestratingmateriaal. Voorbeelden zijn: nieuw straatwerk, herbestratingen, tegelwerk, het stellen van betonbanden en het stellen van gootelementen. De multistrater kan ook worden ingezet bij smalle straten en kleine bestratingsprojecten.
Nadat machinaal de stenen in de multistrater zijn gedeponeerd komen deze via de lopende band in de multistrater aan op een horizontaal platform waar de stenen met een robot in het gewenste verband worden gelegd. In het programma van deze robot zitten de meeste in Nederland voorkomende straatsteenverbanden.
Vervolgens worden deze met de hefarm met vacuŁmsysteem opgenomen en kunnen op de gewenste plek geplaatst worden. De multistrater wordt naar het werk vervoerd achter een transportauto  en is op het werk zelfrijdend.

Specificaties:
- Gewicht: 3500 kg
- Afmetingen: L x B: 415 x 200 cm (excl. trekboom)
- Hoogte hefarm: Hefhoogte vanaf straat 90 cm
- Doorrijhoogte : 260 cm                          
- Capaciteit: 40 - 45 m2 straatwerk per uur bij 2 personen.

Effecten

Arbo-effecten:
Vermindering van de lichamelijke belasting van de stratenmakers. Het bukken tijdens het werk is minimaal, het werk wordt in hoofdzaak rechtopstaand uitgevoerd. De stenen worden mechanisch geopperd bij het laden van de multistrater.

Efficiency effecten:
Is praktisch inzetbaar voor alle soorten bestratingswerkzaamheden en kantopsluitingen. Het werk verloopt daardoor sneller met minder mensen.

Randvoorwaarden

Technische:
Er is een shovel of kraan nodig voor het mechanisch laden van de stenen in de multistrater. Voor het vervoer van de multistrater is een transportauto als trekker nodig.

Organisatorische:
De werknemers moeten gebruik maken van handschoenen,  veiligheidsschoenen en gehoorbeschermers bij het werken aan en met de multistrater.


Laatste update informatie: 11 mei 2010