Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluit

Metselsteiger

Algemeen

Beschrijving:
Metselsteiger met een slaghoogte van 2,2 m voor het metselen in optimale houding.

Arboverbetering:
De metselaar kan met deze steiger altijd tussen de 0,4 m en 1,6 m werken. Dit maakt een optimale werkhouding mogelijk en verminderde rugbelasting. Daarnaast resulteert de slaghoogte van 2,2m in een betere doorloop voor langere mensen met veiligheidshelmen op.

Introductiejaar:
2005

Fabrikaat:
Matemco Hulpconstructie BV

Leverancier:
Matemco Hulpconstructies B.V.
Ede
Tel: 0318 - 69 61 33
contact@matemco.nl
www.matemco.nl

Prijsindicatie:
Geheel afhankelijk van hoeveelheid onderdelen en grootte van de steiger

Technisch

Productomschrijving:
Het betreft een systeemsteiger waarbij de staanders en schakels (liggers) gemaakt zijn van standaard steigerpijp. De staanders hebben op vaste afstanden van elkaar (50 cm) koppelpunten. De staanderlengte van 2,20 m wordt bereikt doordat de onderzijde van de staander 20 cm langer is dan bij een staander van 2,00 m. Als de steiger gemonteerd wordt, bevindt deze 0,20 m extra boven de tweede leuning waardoor er meer ruimte is om mechanisch in de steiger te opperen. Behalve deze aangepaste staanders zijn er ook nieuwe schoren (diagonalen) nodig voor deze metselsteiger. De overige onderdelen blijven gewoon toepasbaar. 

Gebruik:
De 2,20m slaghoogte wordt verdeeld in twee metselslagen van 1,10 m
1e Slag: Stenen staan op de steigervloer en de console 0,50 m verlaagd. Gerekend vanaf de stahoogte wordt er gemetseld van 0,40 m t/m 1,50 m (zie figuur 1).
2e Slag: De console staat 0,50 m boven de steigervloer en de stenen staan op een metselschraag 1,00 m boven de steigervloer. Gerekend vanaf de stahoogte wordt er gemetseld van 0,50 m t/m 1,60 m.

Specificaties:
Specificaties zoals bij een gebruikelijke systeemsteiger met de volgende verschillen:
- staanders met een lengte met 2,20 m
- schoren voor een vak van 2,20 x 2,40 m
- De werkvloer kan ingedeeld  worden in drie zones, de metselzone, opperzone en transportzone. Elke zone heeft zijn eigen type belasting:
0 metselzone: 2 personen
0 opperzone: één volledig steenpakket
0 transportzone: 1.50 kN/m2

Effecten

Arbo effecten:
Door toepassing van de tweeplanks uitsteekconsole van 0,50 m en de 2,20 m slaghoogte te verdelen in twee metselslagen van 1,10 m wordt er voldaan aan de beleidsregel "Tillen op Bouwplaatsen". Er kan gewerkt worden tussen de 0,4 m en 1,6 m. Dit maakt een optimale werkhouding mogelijk en verminderde rugbelasting. Daarnaast resulteert de slaghoogte van 2,2 m in een betere doorloop voor langere mensen met veiligheidshelmen op.
De 2,2 m slag maakt het mogelijk om voor het mechanisch opperen de leuning te laten zitten, zodat ook de veiligheid verbeterd wordt.

Efficiency effecten: 
Het mechanisch opperen gaat sneller doordat niet eerst de leuning verwijderd hoeft te worden.

Randvoorwaarden

Technische:
Een metselschraag moet aanwezig zijn.

Organisatorische: 
Volg de veiligheidsvoorschriften nauwkeurig bij de opbouw
Neem voldoende tijd om de steiger veilig in elkaar te zetten en de omgeving af te zetten.
Kies voldoende mensen voor de (de)montage. Het benodigde aantal mensen is aangegeven in de montagehandleiding.


Laatste update informatie: 18 juni 2009