Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluit

Manbak aan kraan

Algemeen

Beschrijving:
De 'manbak/werkbak' is een speciaal stuk hijsgereedschap, dat gebruikt mag worden bij slecht bereikbare en/of onveilige plaatsen waar personen werkzaamheden moeten verrichten.

Arboverbetering:
Als op plaatsen, die niet met een trap, lift, steiger of hoogwerker veilig te bereiken zijn, gewerkt moet worden, kan een hangende werkbak een oplossing zijn. Zo'n werkbak hangt met een viersprong van een gecertificeerde ketting of staalkabel aan een hijskraan.

Introductiejaar:
Onbekend

Fabrikaat:
Manbak

Leveranciers:
Handelsonderneming Van der Blij BV
Oss,
Tel: 0412 - 64 61 68
rvanderblij@vanderblij.nl
www.vanderblij.nl

Prijsindicatie:
Euro 2.400,- excl. BTW

Leveranciers van soortgelijke producten:
Van Rijn
Elspeet/Harderwijk
Tel: 0577 - 49 23 33 / 0341 - 41 48 38
www.vanrijnkraanverhuur.nl

Technisch

Productomschrijving:
De 'manbak/werkbak' is een speciaal stuk hijsgereedschap dat aan een kraan wordt gehangen om werknemers in te laten werken. Het maximaal aantal personen dat vervoerd mag worden staat op de werkbak vermeld. De maximale werklast in kilogrammen is aangegeven.
Het gewicht van de werkbak zelf en het registratienummer van de werkbak staan vermeld.

Gebruik:
De werkbak mag alleen gebruikt worden als er geen veilige klimmethode mogelijk is.
Het werken vanuit een werkbak is een veelvuldig toegepaste oplossing om gevels en daken te bereiken welke niet met een normale hoogwerker toegankelijk zijn. De werkbak wordt incidenteel gebruikt voor bijzondere situaties op grote hoogte.

Specificaties:
- Specificaties zijn afhankelijk van type en grootte
- Een werkbak heeft een leuning op minimaal 1 meter boven de werkvloer, een tussenleuning op 0,7 meter boven de werkvloer en een voetstootlijst van 0,5 meter hoog
- De werkbak is goed zichtbaar door kleurgebruik. Tevens is de werkbak is waterafvoerend (slipvrij)

 

Effecten

Arbo effecten:
Wanneer een moeilijk bereikbare plaats niet met normale hoogwerker te bereiken is, biedt de manbak de oplossing en zorgt voor een veilige standplaats voor de personen die de werkzaamheden moeten verrichten.

Efficiency effecten:
Werken vanuit in kranen hangende werkbakken mag incidenteel plaatsvinden. Onder incidentele werkzaamheden van korte duur als bedoeld in artikel 7.23D van het Arbobesluit worden werkzaamheden verstaan, die jaarlijks hooguit enkele malen worden verricht en die per keer niet langer duren dan ongeveer vier uur.

Randvoorwaarden

Technische:
Geen

Organisatorische:
- Alleen personen ouder dan 18 jaar mogen de werkbak gebruiken.
- De werkbak mag alleen betreden en verlaten worden op vaste ondergrond.
- Slechts n bemanningslid geeft aanwijzingen aan de kraanbestuurder.
- Er moet altijd oogcontact zijn tussen de kraanmachinist en de persoon in de werkbak.
- Spraakcontact moet gewaarborgd zijn.
- Het maximale aantal personen cq de maximale belasting mag niet worden overschreden.
- Vr gebruik moet de werkbak gekeurd worden.
- Bij windkracht 6 of hoger mag de werkbak niet gebruikt worden.
- Ondeskundig gebruik en/of het niet in goede staat zijn van de werkbak, kraan of
  hijsmiddelen vormen de grootste risico's bij het werken met werkbakken.
- Elk bemanningslid moet een veiligheidsgordel dragen. Deze veiligheidsgordel wordt
  bevestigd aan de werkbak. Ook is elk bemanningslid verplicht een veiligheidshelm te dragen.

 

Laatste update informatie: 6 mei 2009