Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluit

Klem voor grote bouwonderdelen, hydraulische

Algemeen

Beschrijving:
Dit hulpmiddel bestaat uit een hydraulische klem waarmee grote bouwonderdelen zoals trottoirbanden, kolken, putranden en inritblokken uit de tussenopslag kunnen worden opgepakt, getransporteerd en gesteld.

Arboverbetering:
Het handmatig transporteren en stellen van zware bouwonderdelen vervalt en kan geheel mechanisch worden uitgevoerd.

Introductiejaar:
2004

Fabrikaat:
HK 0472

Leverancier:
Hanenberg Materieel BV
Nistelrode
Tel: 0412 - 613 344 
mart@hanenberg-materieel.nl
www.hanenberg-materieel.nl

Prijsindicatie:
Euro 1.040,- excl. BTW excl ketting

Leveranciers van soortgelijke producten:
De Schans BV
Hedel
073 - 599 17 50
www.deschansbv.nl

Technisch

Productomschrijving:
De klem wordt met behulp van kettingen aan een minilaadschop of minigraver gehangen. Met de klem kan de trottoirband, de kolk, het blok of de putrand in het midden vastgeklemd worden en vervolgens opgepakt en getransporteerd. De klem is voorzien van twee stangen met handvatten die gebruikt kunnen worden bij het stellen.

Gebruik:
De klem is aan één zijde voorzien van een smalle greep. Hiermee kunnen grote bouwonderdelen die tegen elkaar aan geplaatst zijn in de tussenvoorraad worden opgepakt. De klem wordt in het midden van het bouwonderdeel geplaatst. Vervolgens wordt het bouwonderdeel geklemd en kan het worden opgepakt en getransporteerd en op de gewenste plaats worden gesteld.

Specificaties:
- Eigen gewicht: 34 kg
- Capaciteit: hefvermogen maximaal 350 kg,
- Afmetingen: max. open: 7200 mm, max. dicht: 400 mm
- Materiaal: staal

Effecten

Arbo effecten:
Het zware handmatige transport en stellen van de zware bouwonderdelen kan bij het gebruik van deze klem geheel vervangen worden door het mechanisch vervoer en stellen.

Efficiency effecten:
Met dit hulpmiddel kunnen de bouwonderdelen door één persoon gesteld worden.

Randvoorwaarden

Technische:
De klem wordt bevestigd aan een minilaadschop of minigraver die een extra hydraulisch ventiel heeft voor de aansluiting van de hydraulische klem.

Organisatorische: 
- Bij gebruik zijn veiligheidsschoenen en werkhandschoenen nodig. De klem, slangen en
  ketting moeten regelmatig worden gecontroleerd op slijtage. 
- De capaciteit van de dragende machine moet aan de specificaties van de fabrikant van het
  verwisselbaar uitrustingsstuk voldoen.
- De gebruikershandleiding van de fabrikant dient strikt nageleefd te worden.
- De last mag niet boven personen worden gehesen. Maximale hefhoogte is 1 meter. Bij
  werkzaamheden in een put moeten personen zich op veilige afstand bevinden.
- Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen overeenkomstig het voorschrift van de
  fabrikant en overeenkomstig de plaatselijke voorschriften.
- Dagelijks voor gebruik de klem controleren op eventuele gebreken en zonodig
  maatregelen nemen.
- De klem dient minimaal 1 maal per jaar te worden geïnspecteerd door een deskundige.


Laatste update informatie: 19 maart 2011