Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluit

Dakrandbeveiliging

Algemeen

Beschrijving:
De dakrandbeveiliging wordt aan de rand van platte daken geplaatst als hekwerk dat bescherming dient tegen vallen van het dak tijdens het uitvoeren van werkzaamheden.

Arboverbetering:
De dakrandbeveiliging is gemakkelijk te plaatsen en biedt bescherming tegen vallen tijdens het uitvoeren van werkzaamheden op het dak.

Introductiejaar:
1998

Fabrikaat:
KeeGuard

Leverancier:
De Melker Buisconcepten
Veenendaal
Tel: 0318 - 524 800  
h.rouwendal@melker.nl
www.melker.nl

Prijsindicatie: 
Euro 75,- per meter excl. montage, accessoires, RAL-kleur en BTW.

Technisch

Uitvoering:
De dakrandbeveiliging is opgebouwd uit thermisch verzinkte buizen met buiskoppelingen en kunststof contragewichten. Aan de verticale staanders zijn fittingen aangebracht die de leuningen dragen. Een draaibaar zelfsluitend toegangshek is een accessoire van deze beveiliging.

Gebruik:
De van contragewichten voorziene staanders van de dakrandbeveiliging worden langs de rand van het dak geplaatst, zodat alle op het dak werkzame personen permanent beschermd zijn tegen vallen van het dak.

Specificaties:
- Hoogte beveiliging: 1000 mm
- Contragewicht (gerecycled kunststof): lxb 470 mm x 500 mm, gewicht: 14 kg
- Gewicht leuningen: 7,22 kg
- Gewicht staander: 8,5 kg

Effecten

Arbo effecten:
De dakrandbeveiliging is gemakkelijk te plaatsen en biedt permanente, collectieve bescherming tegen vallen tijdens het uitvoeren van werkzaamheden op het dak.

Efficiency effecten:
Deze dakbeveiliging hoeft niet bevestigd te worden aan het dak waardoor het dak niet wordt beschadigd. De beveiliging is snel te (her)plaatsen.

Randvoorwaarden

Technische:
Hellingshoek van het dak mag niet steiler zijn dan 3 graden. De permanente dakrandbeveiliging dient te voldoen aan beleidsregel 3.16, aan te tonen met bijvoorbeeid een verklaring/certificaat

Organisatorische:
Voordat de dakrandbeveiliging wordt aangebracht wordt aanbevolen een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) van het dak te maken. Hieruit kan blijken dat er een collectieve permanente dakrandbeveiliging moet worden geplaatst. Jaarlijks dient de dakrandbeveiliging inclusief alle onderdelen gecontroleerd te worden op slijtage en beschadiging en dit dient in een logboek te worden vastgelegd. Bij het uitvoeren van werkzaamheden rekening houden met de steunen die struikelgevaar met zich mee kunnen brengen. De meegeleverde montagehandleiding en montagetekeningen dienen strikt opgevolgd te worden. Gebruik afwijkend van de voorschriften van de fabrikant is niet toegestaan.


Laatste update informatie: 13 mei 2009