Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluit

Autolaadkraan voor dakpannen

Algemeen

Beschrijving:
Een autokraan die dakpannen rechtstreeks vanaf de vrachtwagen op het dakvlak kan zetten.

Arboverbetering:
Handmatig tillen en verplaatsen van hoeveelheden pannen wordt grotendeels voorkomen.

Introductiejaar:
1994

Fabrikaat:
Dakgiraf

Leverancier:
Monier BV
Montfoort
Tel: 0348 - 476 511
kees.huiden@monier.com
www.monier.nl

Prijsindicatie:
Op aanvraag

Technisch

Productomschrijving:
Het betreft een autokraan die in folie gesealde pannen op het dak kan zetten.

Gebruik:
Als opperhulpmiddel.

Specificaties:
- Maximaal drie gesealde pakketten van 35-40 pannen.
- Bereik van de giek is > 20 m.


 

Effecten

Arbo effecten:
Voor het opperen is het effect zeer gunstig. Veel handmatig tillen en dragen wordt voorkomen. Ook de veiligheid is ermee gediend, omdat niet met pannen over het dak hoeft te worden gelopen.

Efficiency effecten:
Er moeten relatief kleine pakketten pannen over grotere afstanden worden gelost. Het lossen van de vrachtwagen duurt dan ook beduidend langer dan bij lossen op het maaiveld. Anderzijds hoeft geen aparte kraan of ladderlift en personeel ingezet te worden om de pannen op het dak te brengen en te verspreiden. Het totale efficiency-effect is gunstig bij grotere dakvlakken en wanneer het pannenlegbedrijf geen eigen kraan heeft.

Randvoorwaarden

Technische:
Als de dakhelling > 35 is, moeten dakbokken of dakstoelen worden gebruikt om wegglijden te voorkomen.

Organisatorische:
Goede afstemming tussen aannemer, pannenlegbedrijf en transporteur. De dakgiraf is een kraan. Allen die binnen de vlucht werken moeten een helm dragen.
Jaarlijkse keuring is vereist.


Laatste update informatie: 4 mei 2009